Food and Beverage
hotelierite.net

Сервитьорът - не подценявайте тази професия!

Сервитьорът е посредник между кухнята и гостите на заведението. От неговата работа в  крайна сметка зависи, дали те ще си тръгнат с добри впечатления и желание да се върнат отновоДобрият сервитьор приема работата си  сериозно, дори и тя да е е временна в неговата кариера.

Той е човекът който, превръща ресторанта в своего рода театър, където освен вкусната храна се предлагат приятни изживявания и  усещания поднесени по разнообразен и оригинален начин.

Сервитьорът - не подценявайте тази професия!

Истинският професионалист не поставя гостите на конвейр, монотонно повтаряйки заучени фрази. Някои клиенти обичат посвободен контакт, докато други са по затворени и лаконични в комуникацията си с обслужващия персонал. Добрият сервитьор трябва да бъде психолог, защото разполага с три секунди, за да прецени човека пред себе си и да подходи правилно към него

Познаването и владеенето на всички форми на комуникация помагат за определянето, както на типа на госта, така и на неговото моментно състояние. Сервитьорът трябва да  умее да бъде директен, но и искренДобрият сервитьор знае че ресторантът се нуждае повече от своите клиенти, отколкото те от него.

Основно прравило, което не бива да се нарушава е избягването на разговори с госта за политика и религия. В подобен диспут сервитьорът винаги би бил губещ. Дори и провокиран, той би следвало деликатно да смени темата, защото едва ли човекът срещу него ще промени своите възгледи точно днес

Грешно е да се съди за гостите по дрехите с които са облечени. Разбира се не бива да се подценява и факта, че дрехата, обувките, както и аксесоарите, които госта носи със себе си до голяма степен носят послания - понякога умишлено неверни!

Доста често напоследък, собственици на ресторанти и хотели пренебрегват ключовата роля на сервитьора за успеха на заведението. Без съмнение финансовите резултати са пряко повлияни от всеки негов жест, движение или дума. Добрият сервиз e сериозен източник на печалба не само за ресторанта, но и за самия сервитьор, което е сериозен стимул за усърдна работа. 

Не подценявайте важността на тази професия!

Сервитьорът - не подценявайте тази професия!
Сподели
Гост 19 Февруари 2018г.
Достойна за уважение професия
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg