Food and Beverage
hotelierite.net

Английски език за сервитьори

Взимане на резервация

Английски език за сервитьори


Do you have any free tables?  имате ли свободни маси?

a table for ..., please -   маса за ..., моля
 •      two -  двама
 •      three -  трима
 •      four -  четирима

 

I'd like to make a reservation - бих искал да направя резервация

I'd like to book a table, please - искам да запазя маса, моля

When for? - за кога?

For what time? - за колко часа?

This evening at ... - тази вечер в ...

 •     seven o'clock - седем часа
 •     seven thirty - седем и тридесет
 •     eight o'clock - осем часа
 •     eight thirty - осем и тридесет
 •     tomorrow at ...- утре в ...
 •     noon - 12 на обяд
 •     twelve thirty - дванадесет и тридесет
 •     one o'clock - един часа
 •     one thirty- един и тридесет

For how many people? - за колко души?

I've got a reservation - имам резервация

Do you have a reservation? - имате ли резервация?

Ordering the meal - Поръчване на храна

Could I see the menu, please? -  може ли да видя менюто, моля?

Could I see the wine list, please?  - може ли да видя листа с вината, моля?

Can I get you any drinks?  - може ли да ви донеса питиета?

Are you ready to order? - готови ли сте да поръчате?

Do you have any specials? - имате ли специалитети?

What's the soup of the day? - каква е супата на деня (днес)?

What do you recommend? - какво препоръчвате?

What's this dish? - какво е това блюдо?

I'm on a diet - аз съм на диета

I'm allergic to ... - алергичен съм към ...

 •   wheat - пшеница
 •   dairy products - млечни продукти

I'm severely allergic to ... - алергичен съм към ...

 •    Nuts - ядки
 •    Shellfish - морски дарове с черупка

I'm a vegetarian - вегетарианец съм

I don't eat ...не ям ...

 •    Meat - месо
 •    Pork винско
 •    Fish -Риба

I'll have the ...Аз бих желал ...

 •    chicken breast - пилешки гърди
 •    roast beef - ростбиф (печено говеждо)
 •    pasta - паста (макаронени изделия)

I'll take this - ще взема това

I'm sorry, we're out of that - съжалявам, това се свърши

For my starter I'll have the soup, and for my main course the steak -

За начало ще ям супа, а за основно ястие – пържола

How would you like your steak? - как ще искате пържолата си?

 •     rare - недопечена
 •     medium-rare - средно недопечена
 •     medium - средна
 •     well done – добре изпечена

Is that all?  това всичко ли е?

Would you like anything else? - ще искате ли нещо друго?

Nothing else, thank you - нищо друго, благодаря

We're in a hurry - бързаме

How long will it take? - колко време ще отнеме?

It'll take about twenty minutes- ще отнеме около 20 минути

Учтиви изрази и въпроси

Еnjoy your meal! - приятно хранене!

Bon appétit!- Бон апети! (добър апетит)

Would you like to taste the wine? - бихте ли искали да опитате виното?                                  

Could we have ...? - може ли да ни донесете ... (бихте ли ни донесли ...)

 •     another bottle of wine - още една бутилка вино
 •     some more bread - още хляб
 •     some more milk - още мляко
 •     a jug of tap water - каничка с чешмяна вода
 •     some water - малко вода
 •     still or sparkling? - негазирана или газирана?

Would you like any coffee or dessert? - ще желаете ли кафе или десерт?

Do you have any desserts? - имате ли някакви десерти?

Could I see the dessert menu? - може ли да видя менюто с десертите?

Was everything alright? - всичко наред ли беше?

Thanks, that was delicious - благодаря, това беше много вкусно

Problems - Проблеми

This isn't what I ordered - не е това, което поръчах

This food's cold - тази храна е студена

This is too salty - това е твърде солено

This doesn't taste right - това няма добър вкус (не е вкусно)

We've been waiting a long time - чакахме дълго (време)

Is our meal on its way? - храната ни идва ли?

Will our food be long? - храната ни ще се забави ли?

Paying the bill - Плащане на сметката

The bill, please - сметката, моля

Could we have the bill, please? - може ли да получим сметката, моля?

Can I pay by card? - може ли да платя с карта?

Do you take credit cards? - приемате ли кредитни карти?

Is service included? - обслужването включено ли е?

Service included Сервизът е включен в сметката

Service not included - Сервизът не е включен в сметката

Can we pay separately? - може ли да платим поотделно?

I'll  pay this - аз ще платя това

Let's split it please! - нека си го разделим

Let's share the bill - нека си поделим сметката
Сподели
Английски език за сервитьори
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg